Handelsbetinglser

Ved bestilling af hjemmeside på www.kumento.com accepterer kunden de nedenfor beskrevne betingelser. Samtykke er afgivet i forbindelse med bestillingen. Det er en god ide, at gennemlæse betingelserne grundigt. Vi svarer gerne på spørgsmål, hvis vi ikke er helt klare i spyttet.  

Bestilling af hjemmeside
Bestilling af webhotel foretages enten via Kumentos hjemmeside, pr. e-mail eller telefonisk.  

Hvad dækker abonnementet
Abonnementet dækker følgende:

 • Hosting af hjemmesiden.
 • Ret til at benytte og redigere hjemmesiden.
 • Design, CMS m.m. må kun benyttes på Kumentos servere, hvis andet ikke er aftalt skriftligt.
 • Support jfr nedenstående.
 • E-mail.
 • Webmail

I abonnementet indgår der ikke indholdsopdatering. Det er altså brugerens/kundens opgave at opdatere sin hjemmeside eller blog med indhold (billeder, tekst, Youtube video etc.). Der kan indgås individuel aftale om indholdsopdatering, e-mail marketing og eller søgemaskineoptimering. Kunden ejer data på hjemmesiden (hvilket i langt de fleste tilfælde er tekst og billeder).  

Support
Support ydes i forhold til det produkt, som man har købt. Support ydes telefonisk og pr. e-mail.

Nyhedsbrev med blandt andet tips og tricks og opdateringer fremsendes når vi har noget på hjerte. Det bliver i perioder op til to gange om måneden. Vi sender det til alle brugere med den hensigt, at brugerne skal få mest muligt ud af hjemmesiden. 

Bestilling af domænenavn
Bestilles det ønskede domænenavn via Kumento, forestår Kumento fornyelsen af denne, hvis det ikke er et .dk-domæne. Dette er for at undgå, at domænenavne udløber ved forglemmelse, eller anden fejl og herved spærrer adgang til hjemmesiden.

Kunden faktureres fornyelse, inklusiv håndteringsgebyr, årligt.

Ydelsen kan til en hver tid opsiges. Opsigelse skal ske skriftligt, senest 30 dage inden udløb af en periode. Det er kundens eget ansvar at ændre betaler og fuldmægtig for domænet (Dette gøres ved dk-hostmaster).
Gøres dette, skal Kumento informeres skriftligt, for at undgå fejlagtig fakturering.

Nyhedsbrev
Ved bestilling af et Kumento produkt accepteres betingelserne, herunder modtagelse af nyhedsbrevet fra Kumento. I dette forekommer der tips og tricks, nyheder og andet med relevans for ejeren af hjemmesiden.

Du kan altid framelde dig nyhedsbrevet igen.

Leveringstid
Leveringstid varierer afhængigt af, hvad der helt konkret bestilles. Redelegering (flytning) af domæne kan tage flere dage. Det afhænger af domænet, om det fx er et .com eller et .dk domæne.

Som udgangspunkt vil man altid få adgang til hjemmesiden via en midlertidig webadresse, indtil flytningen / bestillingen af domænet er på plads.

Hvis der er tale om at flytte domænenavn fra en anden udbyder, er kunden selv ansvarlig for, at alle aftaler med det hidtidige webhotel etc. opsiges og i rette tid.  

Abonnement på hjemmesiden, Webhotel/Hosting af hjemmeside (Her kaldet abonnementet)
Abonnementet på hjemmesiden fortsætter indtil kunden skriftligt har opsagt abonnementet. Abonnementet tegnes for et år ad gangen og afregnes forud. Abonnementet beregnes fra den dag, hvor Kumento har oprettet webhotel (også selvom det foregår på en midlertidig webadresse).

Abonnementet kan opsiges når som helst inden abonnementets udløb. En ny abonnementsperiode starter, når den nuværende periode udløber. Det kører kontinuerligt indtil du siger stop. Manglende betaling betyder at hjemmesiden afpubliceres. Den slettes ikke, og den kan nemt publiceres igen.

Der er ikke adgang til hjemmesidens administrationsområde eller e-mail i den periode en hjemmeside måtte være afpubliceret. Det koster et ekstra gebyr at få siden genpubliceret.  

Trafikgrænser
Der er knyttet en maksimal mængde trafik til alle hjemmesider, det fremgår af de enkelte services. Overskrides trafikgrænsen opgraderes den pågældende service automatisk til niveauet over, hvor trafikforbruget kan indeholdes og kunden faktureres herfor i den pågældende måned hvor overskridelsen har fundet sted, samt fremover indtil kunden anmoder om at blive nedgraderet. Kumento forpligter sig til at informere kunden herom.

Hvor mange gange kan ens hjemmeside blive vist inden for trafikgrænserne? Det varierer med indhold. En hjemmeside som www.ferie-info.dk har indtil nu ikke været i nærheden af trafikgrænserne. Denne hjemmeside besøges af mere end 50.000 brugere om året og har cirka en halv million sidevisninger om året. Så der er plads til mange visninger, rigtigt mange.  

Opsigelse ved kunden
Opsigelse kan foretages når som helst, men skal ske senest dagen før udløb af en aftaleperiode. Opsigelse pr. e-mail er nok. Bekræftelse fra Kumento er påkrævet. Hvis Kumento ikke har modtaget en opsigelse, forlænges aftalen automatisk med en periode, svarende til forudgående aftale. Evt. ubenyttede dele af leje perioden godtgøres ikke ved opsigelse.  

Opsigelse ved Kumento
Evt. ubenyttede dele af lejeperioden godtgøres ikke ved opsigelse. Hvis opsigelsen skyldes uberettiget brug af servicen. Benyttes servicen til følgende, afbrydes servicen uden varsel:

 • Ulovligt materiale på hjemmesiden
 • Download services
 • Video services (vi anbefaler at benytte YouTube eller streaming webhoteller, som Kumento ikke udbyder)
 • Erotisk materiale
 • Stødende, racistisk og lignende materiale

Ansvar
Kumento påtager sig intet ansvar for driftstab eller andre omkostninger i forbindelse med eventuel nedetid af såvel hardware som netværk for servicen Kumento hjemmeside, herunder enhver form for backup. Kumento påtager sig ikke ansvar for vores kunders indhold og / eller materiale. I tilfælde af indhold og / eller materiale som bryder med gældende lovgivning forbeholder vi os retten til at afbryde servicen uden varsel.

Kumento påtager sig intet ansvar for WordPress opdateringer og tredjeparts plugins.

Copyright
Kumento har copyright på design produceret af Kumento.

Benyttes Kumentos design på hjemmesider, hvor det ikke er aftalt med Kumento, så er så berettiget til at kræve erstatning. Kunden ejer data på hjemmesiden. Overtræder kunden andres rettigheder, så er det alene et forhold mellem kunden og den tredje part.

Fortrydelsesret
Kunden accepterer ved bestilling af domæne og webhotel at en eventuel fortrydelsesret ophører i det øjeblik Kumento påbegynder fremstilling og oprettelse af domæne og webhotel. Fortrydelsesrettens bortfald sker i jvf. forbrugeraftalelovens paragraf 12.

Forbehold
Vi tager forbehold for prisændringer, udgåede produkter, udgåede services, leveringsforsinkelser, trykfejl og forhold uden for vores kontrol. Man kan dog være sikker på, at der kommer ingen uvarslede prisstigninger.

Kunden får administrator rettigheder til de services, der benyttes på de enkelte hjemmesider. Services, temaer og andet, som kunden får adgang til, kan alene benyttes i forbindelse med services knyttet til Kumento.

Teknik – CMS
Webløsningerne hos Kumento er baseret på open source. Content Management Systemet (CMS) er WordPress.

Kumento ejer ikke WordPress, og har ingen ansvar for, om fremtidige opdateringer. Kumento kan derfor ikke stilles til ansvar for evt. uhensigtsmæssigheder eller tab på nogen måde.

Teknik – FTP
Brugere af Kumentos hjemmeside abonnementer har  adgang til FTP, hvis ønsket.

Brug af FTP kan skade hjemmesiden, hvis man ikke ved, præcist hvad man gør. Det er på brugerens eget ansvar at benytte FTP.

Teknik – plugins I
Det er muligt at installere tredjeparts plugins på hjemmesiden. Det er udelukkende kundens ansvar og beslutning, om kunden vil benytte tredjeparts plugins. Kumento yder ikke support på plugins, som kunden selv installerer. Komplikationer forbundet med tredjeparts plugins, som kunden selv installerer, rettes op af Kumento mod timebetaling, hvis kunden ønsker det.

Teknik – plugins II
Kumento har installeret en række plugins og to temaer sammen med WordPress. Kumento opdaterer disse, når opdateringer foreligger. Kumento kan på ingen måde garantere, at opdateringer af temaer og plugins ikke kan medføre problemer med tredjeparts plugins der allerede er installeret. Komplikationer med plugins som Kumento har præinstalleret, rettes op af Kumento, i det omfang disse plugins er tilgængelige. Enhver komplikation der opstår med plugins som ikke er installeret af Kumento ved opdateringer, rettes af kunden.

Persondata
Persondataloven opdeler personoplysninger i tre typer: Følsomme oplysninger, oplysninger om andre rent private forhold og almindelige ikke-følsomme oplysninger.

Kumento gemmer kun ikke-følsomme data om sine kunder. Det er fx navn, adresse, telefonnummer, CVR og e-mail.

Indsamlede data benyttes ved fakturering, udsendelse af nyheder og support m.m. Vi indsamler ikke CPR numre. Skulle du blive bedt om, at udlevere dit CPR nummer, beror det på en fejl fra vores side.

Rettigheder vedr. persondata Persondataloven giver den registrerede en række rettigheder, herunder: Ret til indsigt i de oplysninger, der behandles om den registrerede, ret til at få information om, at der indsamles oplysninger om den registrerede, og ret til at få slettet eller rettet urigtige oplysninger.

Cookies
Kumento benytter cookies fra forskellige services. Disse indsamler data om brugeradfærd. Det er ren statistik. Ud fra statistikken kan vi ikke vide, hvem der rent faktisk besøgte hjemmesiden. Men vi kan se hvor mange der besøgte hjemmeside og hvornår etc.

Vi benytter også cookies i forbindelse med login (download af grafik, support, webmail m.m.). Det er såkaldte session cookies.

Vi anvender ikke cookies til at indsamle personlige oplysninger som for eksempel en persons navn eller e-mailadresse. Alle de oplysninger, som vi henter via cookies, bliver indsamlet og anvendt anonymt.

Facebook registrerer også din trafik via cookies. Det gør Facebook på alle hjemmesider med Facebook integration. Google registrerer også din trafik via cookies. Det gør Google på alle hjemmesider med fx Google Analytics.

Ændringer og priser
Kumento forbeholder sig ret til, til enhver tid at ændre på betingelserne uden kundens accept. Prisstigninger vil ikke forekomme uvarslet. Prisstigninger forekommer ikke midt i en indgået abonnementsperiode.

Spørgsmål, råd og vejledning
Kontakt Kumento angående spørgsmål, råd og vejledning.

Information pr. e-mail
Alle brugere af Kumentos ydelser accepterer, at Kumento må kontakte brugerne pr. e-mail vedrørende eksempelvis:

 • Opdateringer
 • Nye services
 • Andet

Betingelser pr. 1/6 2023 senest revideret 8/6 2023.

Kom i gang i dag!

Kontakt os nu for at starte din rejse til en stærk online tilstedeværelse.

Få gratis tips og tricks
Abonnér på vores nyhedsbrev
Scroll to Top