• Ring til os
  • 60 630 630

Vision og Mission

Vision og mission er et trin, som mange iværksættere og virksomhedsejere arbejder intenst med.

I Kurmento CRM gøres det direkte i WordPress. Det er nemt, fordi du nemt kan vende tilbage til emnet, når du alligevel opdaterer din hjemmeside eller blog.

Vision og mission i forretningsplanen

Funktionen “Vision og mission” er direkte forbundet med forretningsplanen i Kumento CRM.

Vi har inddelt emnet i fire felter for overskuelighedens skyld:

  • Resumé.
  • Idegrundlag.
  • Vision.
  • Mission.

Resuméet skal give det hurtige overblik over din virksomhedsidé. Den indeholder de vigtigste oplysninger fra forretningsplanen.

Idégrundlaget er en beskrivelse af virksomheden, set ovenfra. Idégrundlaget er en kort og præcis beskrivelse af kernen i din virksomhedsidé.

Visionen beskriver et fremtidigt billede af virksomheden. Det er den fælles retning, som hele virksomheden skal arbejde efter at opnå.

Missioenn laves for at skabe en generel forståelse af, hvorfor organisationen eksisterer, og hvad den vil opnå. Hvad er vi sat i verden for at løse?

Forretningsplanen

Forretningsplanen er en central del af arbejdet med din egen virksomhed. Det er her tankerne samles.

Læs mere om forretningsplanen her.

Vision og mission