• Ring til os
  • 60 630 630

SWOT analyse

SWOT-analysen er i Kumentos CRM system direkte integreret med din WordPress hjemmeside. På den måde har du altid nemt adgang til analyseværktøjet, med samme login som du bruger på hjemmesiden.

SWOT-analysen er et udbredt værktøj, som finder anvendelse i rigtigt mange sammenhænge og på mange forskellige niveauer.

Hvad bruges analysen til

SWOT-analyse bogstavkombination kommer af Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats. Det er et enkelt og et effektivt redskab til at skabe et indblik i din virksomheds strategiske situation. Derfor har vi også valgt at integrere det med forretningsplanen.

I analysen sættes der fokus på eksterne og interne forhold, som har betydning for dit firma. Styrker og svagheder er de interne forhold, mens muligheder og trusler omhandler de ydre forhold.

Således sættes organisationens aktuelle interne ressourcer i relation til dens position i det omgivende miljø. Dette giver et godt oversigtsbillede over organisationens aktuelle konkurrencemæssige position og strategiske handlingsmuligheder. (Wikipedia)

Med analysen tegnes der et øjebliksbillede af emnet for analysen.

Analysen kan bruges på forskellige nivauer, fx :

  • afdelingsniveau
  • brancheniveau
  • produktniveau
  • projektniveau
  • strategisk niveau

Iværksætteren og den etablerede virksomhed

SWOT-analysen kan benyttes på mange niveauer og i mange sammenhænge. Modellens enkle struktur er ligefrem og nem at gå til. Det er en stor fordel for iværksættere og for etablerede virksomheder.

Det er nemt at komme i gang og giver hurtigt et overblik over, hvor styrker, svagheder, trusler og muligheder ligger begravet.

Spørgsmål / svar

Analysen skal hjælpe dig og gerne være handlingsorienteret. Gennem analysen vil det være godt at få svarene på spørgsmålene:

  • Hvad skal der gøres her og nu?
  • Hvilke udviklingsmuligheder er der?
  • Hvad er den største trussel lige nu?

Analysen giver indblik i din situation her og nu. Et øjebliksbillede. Det er vigtigt at være opmærksom på dette. For det betyder, at du bør og med stor fordel kan vende tilbage til SWOT-analysen igen og igen.

Gør du det, vil du også opleve, at du blive bedre og bedre til at bruge analyseværktøjet. Det du øver dig på, bliver du bedre og bedre til. Du bliver dermed og klogere på din virksomhed.

SWOT analyse

Photo by rawpixel.com from Pexels
 

SWOT-analysen i Kumento CRM

SWOT-analysen er i Kumento CRM direkte forbundet med forretningsplanen i Kumento CRM. Når du udfylder analysen, vil den blive synlig i forretningsplanen.

Det er en ret simpel struktur, med fire felter for hvert område / emnefelt. I de fire felter kan du skrive og redigere i den indbyggede editor. Til hvert felt for de fire kategorier, er der en kort forklaring. Forklaringerne kommer ikke med i forretningsplanen.

Du kan også vælge at printe SWOT-analysen, hvis du vil dele dit arbejde med andre. Her gælder det også, at forklaringerne ikke printes med ud.

Læs mere om forretningsplanen her.