Handelsbetingelser

Kumento er en webbaseret service, som ejes og drives af Certa Web ApS, Østre Stationsvej 43, Danmark.

Betingelser

Ved bestilling af services på www.kumento.com accepterer kunden de nedenfor beskrevne betingelser. Samtykke er afgivet i forbindelse med bestillingen. Det er en god ide, at gennemlæse betingelserne grundigt. Vi svarer gerne på spørgsmål, hvis vi ikke er helt klare i spyttet. 


 

CRM

CRM kan benyttes på hjemmesider, der er bygget på WordPress.

CRM kan benyttes efter aftale med Kumento ved tegning af abonnement. Fornys abonnementet ikke, kan CRM stadig benyttes, men man modtager ikke længere mulighed for at modtage nye opdateringer.

Manglende opdateringer kan på sigt skade din hjemmeside. Det gælder alle typer plugins i WordPress.

CRM og alle data, trafik m.m. ligger på kundens hjemmeside.

Bestilling af webhotel foretages enten via Kumentos hjemmeside, pr. e-mail eller telefonisk.  

Abonnementet dækker følgende:

 • Ret til at benytte Kumento CRM med de funktioner der er udviklet i Kumento.
 • Support.
 • Opdatering af Kumento CRM så længe der er tegnet abonnement.

 

Medlemskartotek

Medlemskartotek kan benyttes på hjemmesider, der er bygget på WordPress.

Medlemskartotek kan benyttes efter aftale med Kumento ved tegning af abonnement. Fornys abonnementet ikke, kan Medlemskartotek stadig benyttes, men man modtager ikke længere mulighed for at modtage nye opdateringer.

Manglende opdateringer kan på sigt skade din hjemmeside. Det gælder alle typer plugins i WordPress.

Medlemskartotek og alle data, trafik m.m. ligger på kundens hjemmeside.

Bestilling af webhotel foretages enten via Kumentos hjemmeside, pr. e-mail eller telefonisk.  

Abonnementet dækker følgende:

 • Ret til at benytte Kumento Medlemskartotek med de funktioner der er udviklet i Kumento.
 • Support.
 • Opdatering af Kumento Medlemskartotek så længe der er tegnet abonnement.

 

Bestilling af hjemmeside

Bestilling af webhotel foretages enten via Kumentos hjemmeside, pr. e-mail eller telefonisk.  

Hvad dækker abonnementet
Abonnementet dækker følgende:

 • Hosting af hjemmesiden.
 • Ret til at benytte hjemmesiden med de funktioner vi har udviklet i Kumento.
 • Design, CMS m.m. kan kun benyttes i Kumentos opsætning.
 • Support jfr nedenstående.
 • E-mail.
 • Webmail.

Bemærk at der er flere abonnementer og at tilgængeligheden af funktioner følger det valgte abonnement.

I abonnementet indgår der ikke indholdsopdatering. Det er altså brugerens/kundens opgave at opdatere sin hjemmeside eller blog med indhold (billeder, tekst, Youtube video etc.). Der kan indgås individuel aftale om indholdsopdatering, e-mail marketing og eller søgemaskineoptimering. Kunden ejer data på hjemmesiden (hvilket i langt de fleste tilfælde er tekst og billeder).  

Support
Support ydes i forhold til det produkt, som man har købt. Support ydes telefonisk og pr. e-mail.

Bestilling af domænenavn
Bestilles det ønskede domænenavn via Kumento, forestår Kumento fornyelsen af denne. Dette er for at undgå, at domænenavne udløber ved forglemmelse, eller anden fejl og herved spærrer adgang til hjemmesiden.

Kunden faktureres fornyelse, inklusiv håndteringsgebyr, årligt.

Ydelsen kan til en hver tid opsiges. Opsigelse skal ske skriftligt, senest 30 dage inden udløb af en periode. Det er kundens eget ansvar at ændre betaler og fuldmægtig for domænet (Dette gøres ved dk-hostmaster).

Gøres dette, skal Kumento informeres skriftligt, for at undgå fejlagtig fakturering.

Leveringstid
Leveringstid varierer afhængigt af, hvad der helt konkret bestilles. Almindeligvis 1-2 hverdage. Redelegering (flytning) af domæne kan tage flere dage. Det afhænger af domænet, om det fx er et .com eller et .dk domæne.

Som udgangspunkt vil man altid få adgang til hjemmesiden via en midlertidig webadresse, indtil flytningen / bestillingen af domænet er på plads.

Hvis der er tale om at flytte domænenavn fra en anden udbyder, er kunden selv ansvarlig for, at alle aftaler med det hidtidige webhotel etc. opsiges og i rette tid.  

Abonnement på hjemmesiden, Webhotel/Hosting af hjemmeside (Her kaldet abonnementet)
Abonnementet på hjemmesiden fortsætter indtil kunden skriftligt har opsagt abonnementet. Abonnementet tegnes for et år ad gangen og afregnes kvartalsvis forud, med mindre andet er angivet. Abonnementet beregnes fra den dag, hvor Kumento har oprettet webhotel (også selvom det foregår på en midlertidig webadresse).

Abonnementet kan opsiges når som helst inden abonnementets udløb. En ny abonnementsperiode starter, når den nuværende periode udløber. Det kører kontinuerligt indtil du siger stop. Manglende betaling betyder at hjemmesiden afpubliceres. Den slettes ikke, og den kan nemt publiceres igen.

Der er ikke adgang til hjemmesidens administrationsområde eller e-mail i den periode en hjemmeside måtte være afpubliceret. Det koster et ekstra gebyr at få siden genpubliceret.  

Trafikgrænser
Der er knyttet en maksimal mængde trafik til alle hjemmesider, det fremgår af de enkelte services. Overskrides trafikgrænsen opgraderes den pågældende service automatisk til niveauet over, hvor trafikforbruget kan indeholdes og kunden faktureres herfor i den pågældende måned hvor overskridelsen har fundet sted, samt fremover indtil kunden anmoder om at blive nedgraderet. Kumento forpligter sig til at informere kunden herom.

Hvor mange gange kan ens hjemmeside blive vist inden for trafikgrænserne? Det varierer med indhold. En hjemmeside som www.ferie-info.dk har indtil nu ikke været i nærheden af trafikgrænserne. Denne hjemmeside besøges af mere end 50.000 brugere om året og har cirka 250.000 sidevisninger om året. Så der er plads til mange visninger, rigtigt mange.  

Opsigelse ved kunden
Opsigelse kan foretages når som helst, men skal ske senest dagen før udløb af en aftaleperiode. Opsigelse pr. e-mail er nok. Bekræftelse fra Kumento er påkrævet. Hvis Kumento ikke har modtaget en opsigelse, forlænges aftalen automatisk med en periode, svarende til forudgående aftale (eks. 1 år osv.). Evt. ubenyttede dele af leje perioden godtgøres ikke ved opsigelse.  

Opsigelse ved Kumento
Evt. ubenyttede dele af lejeperioden godtgøres ikke ved opsigelse. Hvis opsigelsen skyldes uberettiget brug af servicen. Benyttes servicen til følgende, afbrydes servicen uden varsel:

 • Ulovligt materiale på hjemmesiden
 • Download services
 • Fildeling
 • Video services (vi anbefaler at benytte YouTube, Vimeo eller en tredje videotjeneste)
 • Erotisk materiale
 • Stødende, racistisk og lignende materiale

 

Generelle betingelser

Ansvar

Kumento påtager sig intet ansvar for driftstab eller andre omkostninger i forbindelse med eventuel nedetid af såvel hardware som netværk for services leveret af Kumento, herunder enhver form for backup. Kumento påtager sig ikke ansvar for vores kunders indhold og / eller materiale. I tilfælde af indhold og / eller materiale som bryder med gældende lovgivning forbeholder vi os retten til at afbryde servicen uden varsel.

Kumento påtager sig intet ansvar for WordPress opdateringer og tredjeparts plugins.

Copyright

Kumento har copyright på software udviklet til Kumentos services og disse må ikke benyttes på andre servere uden skriftlig tilladelse fra Kumento.

Benyttes Kumentos software, hvor det ikke er aftalt med Kumento, så er Kumento berettiget til at kræve erstatning. Kunden ejer data på hjemmesiden. Overtræder kunden andres rettigheder, så er det alene et forhold mellem kunden og den tredje part.  

Fortrydelsesret

Kunden accepterer ved bestilling af domæne og webhotel at en eventuel fortrydelsesret ophører i det øjeblik Kumento påbegynder fremstilling og oprettelse af domæne og webhotel. Fortrydelsesrettens bortfald sker i jvf. forbrugeraftalelovens paragraf 12.  

Forbehold

Vi tager forbehold for prisændringer, udgåede produkter, udgåede services, leveringsforsinkelser, trykfejl og forhold uden for vores kontrol. Man kan dog være sikker på, at der kommer ingen uvarslede prisstigninger.

Kunden får administrator rettigheder til de services, der benyttes på de enkelte hjemmesider. Services og andet, som kunden får adgang til, kan alene benyttes i henhold til den indgåede aftale.  

Teknik – CMS

Webløsningerne hos Kumento er baseret på open source. Content Management Systemet (CMS) er WordPress. Kumento opdaterer services, plugins m.m. leveret af Kumento.

Kumento ejer ikke WordPress, og har ingen ansvar for fremtidige opdateringer. Kumento kan derfor ikke stilles til ansvar for evt. uhensigtsmæssigheder eller tab på nogen måde.

Teknik – FTP
Brugere af Kumentos abonnementer har ikke adgang til FTP. Der er ikke adgang til FTP, da vi ønsker at beskytte brugernes hjemmesider bedst muligt.

Teknik – plugins I
Det er ikke muligt at installere tredjeparts plugins på hjemmesider leveret af Kumento.

Teknik – plugins II
Kumento har installeret en række plugins og Kumento temaet sammen med WordPress. Kumento opdaterer disse, når opdateringer foreligger. Kumento kan på ingen måde garantere, at opdateringer af Kumento og plugins ikke kan medføre problemer med tredjeparts plugins der allerede er installeret. Komplikationer med plugins som Kumento har præinstalleret, rettes op af Kumento, i det omfang disse plugins er tilgængelige. Enhver komplikation der opstår med plugins som ikke er installeret af Kumento ved opdateringer, rettes af kunden.  

Persondata
Link til persondatapolitik

Cookies
Link til privatlivs- og cookiepolitik

Ændringer og priser
Kumento forbeholder sig ret til, til enhver tid at ændre på betingelserne uden kundens accept. Prisstigninger vil ikke forekomme uvarslet. Prisstigninger forekommer ikke midt i en indgået abonnementsperiode.  

Spørgsmål, råd og vejledning
Kontakt Kumento angående spørgsmål, råd og vejledning.  

Information pr. e-mail
Alle brugere af Kumentos ydelser accepterer, at Kumento må kontakte brugerne pr. e-mail vedrørende eksempelvis:

 • Opdateringer
 • Nye services
 • Andet

  Betingelser pr. 01/11 2017, senest revideret 17/9 2019.